Casteddu-Como: sàbadu is sardos ant a chircare un’importante vitòria a s’Unipol Domus

Casteddu-Como: sàbadu is sardos ant a chircare un’importante vitòria a s’Unipol Domus

Pro Claudio Ranieri sa partida contra is lombardos at èssere su segundu esòrdiu suo comente allenadore in sa banchita ruju-blu.

Innovatziones: un’aparatu diat agiuare a cumprèndere pro ite unu pipieddu est pranghendeS'intelligèntzia artifitziale est giumpende làcanas noas.