Casteddu-Venezia, sa partida de sa beridade chi tocat a bìnchere

Casteddu-Venezia, sa partida de sa beridade chi tocat a bìnchere

Mazzarri est in chirca de sa primu vitòria in sa banchita de is ruju-blu.

Sèrie A, su Casteddu at pérdidu 2-0 contra su Napoli in s’Istàdiu MaradonaPartida mala pro is ruju-blu chi ant giogadu cun timòria contra sa prima in classìfica.