Benedetta Martis at a rapresentare sa Sardigna in sa finale de su prèmiu literàriu Leopardi

Benedetta Martis at a rapresentare sa Sardigna in sa finale de su prèmiu literàriu Leopardi

Un'onore mannu pro su litzeu de Casteddu, chi dimustrat un'òtima formatzione in campu literàriu umanìstica, musicale e artìstica de sos dischentes suos

Biennale de s’Arte de oe di Ulassai: unu reconnoschimentu a Maria Lai