COVID-19, in Sardigna aumentant is persones curadas e si firmant is cundiduras

Immagine esemplificativa COVID-19.

Positivu oe puru s'ùrtimu agiornamentu trasmìtidu dae sa Regione Sardigna.

COVID-19. In Tzina si timet una segunda undada de cuntàgiosSu Paisu asiàticu est a sa lerta pro una possìbile torrada su coronavirus.