Fase 2: Acò s’ordinàntzia de su Guvernadore Solinas

Immagine di repertorio del Presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas.

In su coro de sa note est essidu su documentu firmadu dae su Presidente de sa Regione Sardigna.

Sa Sardigna s’abrontat a sa Fase 2: eja a is ispostamentos dae unu comunu a s’àteru ma pro motivos fundadosFintzas si tocat a isetare su Dpcm nou, su Guvernadore Solinas at antitzipadu calicuna cosa de sa Fase 2, chi est a s’istùdiu de su Comitadu tècnicu sientìficu, ma at torradu a nàrrere puru chi s’apertura at a èssere fata a pagu a pagu e no at a dèpere èssere bidìda comente s’acabbu de sa crisi.