Jacopo Cullin torrat in teatru in su mese de maju cun s’ispettaculu famadu sou

Jacopo Cullin torrat in teatru in su mese de maju cun s’ispettaculu famadu sou

Jacopo Cullin, attore nodidu e regista sardu, si est approntande po torrare triunfante supra su cataffale, cun s’ispettaculu acclamadu sou “Est inutile a lu narrere!,”. Mentres si preparat a torrare a interpretare su rolu de s’agente Lello Esposito, in sae

Biennale de s’Arte de oe di Ulassai: unu reconnoschimentu a Maria Lai