A s’iscoberta de su Turismu priu in Sardigna: Su ruolu de su Velorail

A s’iscoberta de su Turismu priu in Sardigna: Su ruolu de su Velorail
Image of sporty company friends on bicycles outdoors against sunset. Silhouette

Custa faina, presente in Europa e in  àteras partes de su mundu, s’est isvilupada mescamente in Frantza, acanta sunt ativas prus de 64 retes chi cada annu benint impreadas dae unu nùmeru sempre prus mannu de biagiadores.

4 giorni di lavoro a parità di stipendio: nell’azienda Luxottica si sperimenta la settimana cortaL'accordo sperimentale è stato sottoscritto da sindacati di categoria.