Imparare s’inglesu gioghende: interessante progetu in s’iscola de s’infàntzia de Elini

Imparare s’inglesu gioghende: interessante progetu in s’iscola de s’infàntzia de Elini
Schoolboy reading from book during a class in elementary school.

Su "Progetu Limba Inglesa" aviadu a su cumintzu de s'annu iscolàsticu at interessadu sos pipios dae sos 3 a sos 5 annos de s'iscola de s'infàntzia de Elini.

Sos dipendentes de sos entes locales pedint s’istitutzione de su cumpartu ùnicu