Isciòperu de is benzinajos. Distribudores serrados dae custu sero finas a giòbia 26 de ghennàrgiu

Isciòperu de is benzinajos. Distribudores serrados dae custu sero finas a giòbia 26 de ghennàrgiu

Sa serrada est istada detzisa dae is organizatziones Faib, Fegica e Figisc-Anisa pro protestare contra su guvernu chi no at abertu unu cunfrontu lassende colare s'idea chi is gestores siant ispeculende a pitzu de su prètziu de su carburante.

Casteddu-Cittadella 0-0: pro is ruju-blu unu puntu ebbiaA foras de domu is sardos e is vènetos ant paregiadu in s’ùrtima giorronada de Sèrie B.