Su Casteddu tenet pagu de seberare: contra sa Sampdoria est obligadu a bìnchere

Su Casteddu tenet pagu de seberare: contra sa Sampdoria est obligadu a bìnchere

A s'Unipol Domus is ruju-blu ant a chircare sa prima vitòria de custa istajone.

59° Prémiu Regionale Sardu de allevamentu de caddos: at bìnchidu Cloes, pesada dae Raffaele MulasIn su "brìnchidu in libertade", cussu sena cadderi, is primos classificados sunt istados Campidanu e s'anglu-arabu Coru Eranu.