At a èssere postu in cummèrtziu una pìndula contra su Covid chi at a reduire s’arriscu de ricòveros e de detzessos

At a èssere postu in cummèrtziu una pìndula contra su Covid chi at a reduire s’arriscu de ricòveros e de detzessos

Est in bia de isvilupu una pìndula contra su Covid-19.

S’italiana Oversonic presentat su primu robot umanòide: at a èssere impreadu pro is operatziones perigulosas e in campu sanitàriuEst tra is primas aplicatziones industriales de sa robòtica umanòide e in prus est 'fata in Itàlia'.