Itàlia, un’àteru feminitzìdiu: morta una giòvana de Maracalagonis

Itàlia, un’àteru feminitzìdiu: morta una giòvana de Maracalagonis
Violenza sulle donne. Fonte foto: sito State of Mind

Sa Sardigna pranghet una vìtima noa.

Timòria in s’Europeu: mancamentu pro Eriksen. Kjaer est unu capitanu ultres su fùbaluS'àtera die, sa vitòria prus manna est istada sa de àere sarbadu sa vida de su tzentrucampista danesu.