Europeu 2021, Itàlia bene meda in sa prima partida: 3-0 a sa Turchia

Europeu 2021, Itàlia bene meda in sa prima partida: 3-0 a sa Turchia

Bella figura de is Asulos contra is turcos: unu 3-0 merèssidu a beru pro is òmines de Roberto Mancini.

S’intelligèntzia artifitziale resesset a intèndere sa depressione dae sa bogheUn'aplicatzione at a agiuare is terapistas in diàgnosi e controllu de is malàidos.