Post sessista contra s’assessora Desirè Manca

Post sessista contra s’assessora Desirè Manca

At puru nadu chi at dezisu de si faghere cunsizzare dae sos avvocados suos po leare una detzisione.

Simone Murru, campione de su mundu de apnea speedS’istravanada presta sua est arrivada a sa betta cun sa binchida in s’apnea speed 100 m junior, frimmande su tempus a 38”22.