Massimo Zedda at essere su candidadu sindigu de su Campu Ispartu po Casteddu

Massimo Zedda at essere su candidadu sindigu de su Campu Ispartu po Casteddu
Mascia Cristian,©Massimo Zedda

Massimo Zedda, presidente de su partidu Progressista, est bistadu designadu commente candidadu sindigu in Casteddu po sas eletziones de s’8 e 9 de lampadas, cun s’accottu de su campu ispartu de tzentru-manca, su cale at accattadu una base forte in

Biennale de s’Arte de oe di Ulassai: unu reconnoschimentu a Maria Lai