Sa presidente Todde, cunvocat sa setzida de s’assemidamentu po su 9 de aprile

Sa presidente Todde, cunvocat sa setzida de s’assemidamentu po su 9 de aprile

Sa presidente de sa Regione, Alessandra Todde, at incumintzadu sas proceduras po sa cunvocatzione de su Cunsizzu Regionale de sa Sardigna, determinande sa die po su prossimu martis 9 Aprile a sas 10.30. Custu incontru importante meda, sinzat su cumminzu

Su primu silugianu paraliticu a operare a sa rea, como ghiat un’ispidale sardu