Tzircu Literàriu in Casteddu: una chida de cultura e addòbios

Tzircu Literàriu in Casteddu: una chida de cultura e addòbios

In Casteddu, su Teatru de “Gli Intrepidi Monelli” est prontu a acollire sa primu editzione de su fèstival Tzircu Literàriu, un’eventu in caminu pessadu e dirìgidu dae s’iscritore Andrea Melis. Dae su 30 de santandria a su 3 nadale, sa

Jacopo Cullin torrat in teatru in su mese de maju cun s’ispettaculu famadu sou