S’artista Giorgio Ladu regalat a s’Autoridade Portuale un’òpera de arte in pedra

Foto di repertorio del Comune di Tortolì e Arbatax.

S’artista tortoliesu Giorgio Ladu at donadu un’òpera de arte imponente meda a s’Autoridade de su sistema portuale de su Mare de Sardigna: unu velieru in granitu artu 2,20 metros chi pesat unos  50 cuintales. S’òpera est istada inchingiada in sa

Su tenente colonellu Credidio, arrivat infattu de su generale de troppa Tamponi, a su cumandu de Casteddu.Su Tenente Colonellu Daniele Credidio, est bistadu retzidu in manera arroddida a su cumandu provintzale Carabinneris de Casteddu