S’universu literàriu de Stefania Carta

S’universu literàriu de Stefania Carta

A traessu de su blog "S'Arda Tolkien Sardigna," Carta impreat sa limba sarda in sas retes sotziales e at realizadu su primu libru in limba sarda dedicadu a Tolkien

Binchent unu milione a su ratta e binche, issa lu dassat e si tenet tottu s’inari.