Itàlia medalla de prata Mundiales de atlètica in s’istafeta 4X100 cun sos sardos Tortu e Patta con Jacobs e Rigali

Itàlia medalla de prata Mundiales de atlètica in s’istafeta 4X100 cun  sos sardos Tortu e Patta con Jacobs e Rigali
line marking athletic track in 400 meter hurdles running

Fatu fatu a su terzu postu de sos òmines est lòmpidu peri su de cuàteru postos de sas fèminas, cun  Dosso, Kaddari, Bongiorni e Pavesi chi in su finale ant cunfirmadu sa positzione de sas semifinales.

Irene Testa retzidi su premiu Ninetta BartoliCustu riconnoschimentu, chi leat su numene dae sa prima sindiga de Italia, eleggida cun braga in sa bidda de importu de Borutta in su 1946, est un riconnoschimentu a sos chi si sunt annoddittados po s’impignu politicu alluttu intro de sas istitutziones, cun d’una attenzione particulare a s’impignu de sas feminas.