Confintesa: Podda eletu segretàriu territoriale nou de su sindacadu

Confintesa: Podda eletu segretàriu territoriale nou de su sindacadu

Marco Podda, originàriu de Cardedu, est istadu elègidu a s'unanimidade.

“Dante iscretziat s’Islam”: Duos istudiantes disgarrigados dae s’istudiu de sa Divina Commedia