Sant’Andria ‘e Frius, bidda agrìcula de sa Trexenta,rica de traditziones e istòria

Sant’Andria ‘e Frius, bidda agrìcula de sa Trexenta,rica de traditziones e istòria

Su perìodu pùnicu est rapresentadu dae su situ de Linna Pertunta, a presu de sa bidda, chi at torradu medas ex votu in senòbida allogados in su museu archeològicu natzionale de Casteddu.

S’importu de sa toponomàstica in s’ambiente: nùmenes chi contant su territòriuIs topònimus sunt coerentes cun sa limba de su logu. In Sardigna sunt in sardu. Pro cussu su destinu issoro est acapiadu a cussu de sa limba.