In Sardigna nch’est unu de is pagos padentes preistòricos impedrados; alloddu in ue s’agatat

In Sardigna nch’est unu de is pagos padentes preistòricos impedrados; alloddu in ue s’agatat

No est nodiu a totus chi in s'ìsula nostra s'agatat unu padente de matas impedradas de època preistòrica.

Su primu silugianu paraliticu a operare a sa rea, como ghiat un’ispidale sardu