Pro more de unu isbàlliu in sa prenotatzione de sas càmeras at tentu una discussione cun su personale de s’albergo

Pro more de unu isbàlliu in sa prenotatzione de sas càmeras at tentu una discussione cun su personale de s’albergo

Pro more de unu isbàlliu in sa prenotatzione de sas càmeras at tentu una discussione cun su personale de s’albergo tzitadinu chi diat àere pretèndidu chi su professore catalanu, chi faeddat bene su sardu, faeddaret in italianu

Biennale de s’Arte de oe di Ulassai: unu reconnoschimentu a Maria Lai