Il Muto di Gallura, presentada de sa pellìcula su 1° abrile in su Tzìnema Anteo de Milano

Il Muto di Gallura, presentada de sa pellìcula su 1° abrile in su Tzìnema Anteo de Milano

A pustis de s’essida in sos tzìnemas sardos, Il Muto di Gallura, de Matteo Fresi cras, su 1 de abrile, arribbat a Milano, cun sa projetzione in su Tzìnema Anteo – Piazza 25 Aprile 8, in  presèntzia de su regista

Unu pitzocheddu isvìtzeru furat unu cocoeddu kinder. Posca iscriet una lìtera pro pedire iscusaUna cunfessione chi non t'isetas. Epuru Benjamin, nointames sa giòvana edade, at dimustradu unu sentidu de responsabilidade forte, cusciente de àere cummìtidu unu piticu illètzitu: sa fura de unu cocoeddu Kinder.