“Buonanotte gioventù” est su tìtulu de su primu libru de Stefano Ancis

“Buonanotte gioventù” est su tìtulu de su primu libru de Stefano Ancis

S’iscritore casteddaju, in sa primu òpera sua, at detzisu de allegare e de pònnere in mustra fintzas sa tzitade sua. Sa primu òpera de formatzione de Stefano Ancis est peri unu donu a Casteddu. Est giai in bèndida in totu

Irene Testa retzidi su premiu Ninetta BartoliCustu riconnoschimentu, chi leat su numene dae sa prima sindiga de Italia, eleggida cun braga in sa bidda de importu de Borutta in su 1946, est un riconnoschimentu a sos chi si sunt annoddittados po s’impignu politicu alluttu intro de sas istitutziones, cun d’una attenzione particulare a s’impignu de sas feminas.