Sèrie A, su Casteddu at cungiadu su 2021 perdende 2 a 0 contra sa Juventus

Sèrie A, su Casteddu at cungiadu su 2021 perdende 2 a 0 contra sa Juventus

Is ruju-blù ant pèrdidu contra sa Juventus mancari a Torinu apant gherradu pro totu sa gara.

Intzidente in su Poetu de Casteddu, pitzocu de 33 annos in prògnosi riservada