Su Casteddu at paregiadu 0-0 a Verona: unu puntu bonu pro sa classìfica

Su Casteddu at paregiadu 0-0 a Verona: unu puntu bonu pro sa classìfica

Pro is sardos unu resurtadu importante pro sa sarbesa.

In sos chelos sarsos torrat a bolare su gutùrgiuSegundu s'Agèntzia Regionale Forestas, custa etzetzionale escursione de su giòvanu anturzu est acabada calicuna die a oe a presu de Biddarega e Nuràminis, a probe de s'istatale 131