Unu cussìgiu pro una vacàntzia in custu mese: sa costera de Aristanis

Unu cussìgiu pro una vacàntzia in custu mese: sa costera de Aristanis
PH: Roberto Anedda

Custu fine de chida, semus andados a bìdere is logos bellos e ricos de istòria de Crabas.

Tortolì, at a èssere in su 2020 puru su logu turìsticu prus bisitadu dae is sardos?In su 2019 sa tzitadina ogiastrina est resurtada su logu prus bisitadu dae is sardos in arta istajone. In custas dies ddoe amus fatu in'iscapada.

Per segnalare notizie, Contatta la redazione!