Antonio Megalizzi s’est mortu: su giornalista italianu fertu in s’atentadu de Istrasburgu non nche dd’at fata

megalizzi-768x480

Su pitzocu italianu traballaiat pro Europhonica, unu progetu ràdiu acapiadu a su mundu universitàriu. Fiat arribbadu a Istrasburgu domìnigu coladu pro sighire s'assemblea plenària de s'Europarlamentu.

In Sardigna est iscoppiadu su turismu de sos isposonzos de isfartzu