Antonio Megalizzi s’est mortu: su giornalista italianu fertu in s’atentadu de Istrasburgu non nche dd’at fata

megalizzi-768x480

Su pitzocu italianu traballaiat pro Europhonica, unu progetu ràdiu acapiadu a su mundu universitàriu. Fiat arribbadu a Istrasburgu domìnigu coladu pro sighire s'assemblea plenària de s'Europarlamentu.

Casteddu, novidades po su mercadu de S. Benedetto: cambiu in attonzuSu cambiu de sos operadores si prenettat in sos meses de santuaini e sant’Andria, tempus perfettu po non perdere su momentu in su cale sa zente comporat de pius, tottu ligadu a sas festas de Nadale, in sas cales sa bendida de petta e pische segudant sa chima.