Foghesu. Su campu isportivu in unu istadu de degradu e a s’abbandonu

perdasdefogu Su-pruineddu-770x480

Su problema, prima chi divenat crìticu, andat risòlvidu. E l'ischint bene fintzas in su palatzu tzìvicu foghesinu. S'assessore Daniele Murgia non sutavalutat su problema. “Amus a agire cantu prima pro sistemare su prus pressisu” narat.

In Sardigna est iscoppiadu su turismu de sos isposonzos de isfartzu