Cando sos avisos ddos donaiat su bandidore comunale

Cando sos avisos ddos donaiat su bandidore comunale

In s’antigòriu s’agataiat medas traballos chi oe in die non si faghent prus. Traballos chi si nche sunt pèrdidos pro more de sos cambiamentos epocales chi ant interessadu sa sotziedade sarda dae sa metade de su Noighentos finas a oe.

Sa tzitade de Casteddu in sa rivista Forbes USASa bellesa de Casteddu at ammajadu sos americanos. Sa “tzitade bianca”, comente la pintat sa rivista  Forbes Istados Unidos at conchistadu su coro de sos istaduidensos.