Disafiu intre Tzina e Istados Unidos, gara contra su tempus pro s’introdutzione de s’intelligèntzia artifitziale in is motores de chirca

Disafiu intre Tzina e Istados Unidos, gara contra su tempus pro s’introdutzione de s’intelligèntzia artifitziale in is motores de chirca

Is duas potèntzias mundiales sunt investende meda dinari in custa tecnologia noa.

Campionadu sardu de sartu a ostàculos 2023. S’aristanesu Gianleonardo Murruzzu torrat a èssere campioneLu faghet a oto annos dae  su de sete tìtulos. “Cun Taissa Sarda apo bintu in totue, mancaiat petzi su tìtulu regionale”, at cummentadu satisfatu Murruzzu.