Camionista s’intendet male, politziotu lu sarvat firmende s’autocarru

Camionista s’intendet male, politziotu lu sarvat firmende s’autocarru
Caucasian Driver Wearing Sunglasses Inside Modern Semi Truck Cabin. Transportation and Automotive Industry. Commercial Driving.

Unu camionista chi fiat ghiende un’autocarru s’est intesu male e est istadu sarvadu dae sos agentes de sa politzia de Istadu chi si nche sunt acatados in tempus firmede su TIR. Est capitadu eris cando sos agentes de su cummissariadu

Unu pitzocheddu isvìtzeru furat unu cocoeddu kinder. Posca iscriet una lìtera pro pedire iscusaUna cunfessione chi non t'isetas. Epuru Benjamin, nointames sa giòvana edade, at dimustradu unu sentidu de responsabilidade forte, cusciente de àere cummìtidu unu piticu illètzitu: sa fura de unu cocoeddu Kinder.