Will Smith bandidu dae sos Oscar pro 10 annos

Will Smith bandidu dae sos Oscar  pro 10 annos

A s'atore americanu est istadu proibidu de partetzipare a cale si siat eventu organizadu dae s'Academy pro s'imbeniente deghènniu.

Unu pitzocheddu isvìtzeru furat unu cocoeddu kinder. Posca iscriet una lìtera pro pedire iscusaUna cunfessione chi non t'isetas. Epuru Benjamin, nointames sa giòvana edade, at dimustradu unu sentidu de responsabilidade forte, cusciente de àere cummìtidu unu piticu illètzitu: sa fura de unu cocoeddu Kinder.