Facebook e Instagram ant a serrare in Europa?

Facebook e Instagram ant a serrare in Europa?

Facebook e Instagram diant pòdere lassare s'Europa pro "problemas de privatesa". Custa minetza però non contat totu s'istòria.

Unu pitzocheddu isvìtzeru furat unu cocoeddu kinder. Posca iscriet una lìtera pro pedire iscusaUna cunfessione chi non t'isetas. Epuru Benjamin, nointames sa giòvana edade, at dimustradu unu sentidu de responsabilidade forte, cusciente de àere cummìtidu unu piticu illètzitu: sa fura de unu cocoeddu Kinder.