Hascisc e cocaina cuadas in su binu, 19 persones arrestadas

Hascisc e cocaina cuadas in su binu, 19 persones arrestadas

19 persones de s'assòtziu de criminales ispetzializados in su tràficu de droga intre Ispagna, Piemonte, Sardigna, Lombardia, Làtziu e Abrutzu sunt istadas acapiadas oe dae sos carabineris de su Nùcleu investigativu de Casteddu cun s'operatzione 'Eldorado',

In sos chelos sarsos torrat a bolare su gutùrgiuSegundu s'Agèntzia Regionale Forestas, custa etzetzionale escursione de su giòvanu anturzu est acabada calicuna die a oe a presu de Biddarega e Nuràminis, a probe de s'istatale 131