Covid, vatzinos: su 29 ghennàrgiu giorronada a intrada lìbera a Su Masu

Covid, vatzinos: su 29 ghennàrgiu giorronada a intrada lìbera a Su Masu

Sàbadu su 29 de ghennàrgiu, in sos aposentos su teatru comunale «M. Carta» de Su Masu (Elmas), ùnicu locale giai acreditadu, at a èssere possìbile a fàghere su vatzinu contra su Covid, prima, segunda e sa de tres doses

Unu pitzocheddu isvìtzeru furat unu cocoeddu kinder. Posca iscriet una lìtera pro pedire iscusaUna cunfessione chi non t'isetas. Epuru Benjamin, nointames sa giòvana edade, at dimustradu unu sentidu de responsabilidade forte, cusciente de àere cummìtidu unu piticu illètzitu: sa fura de unu cocoeddu Kinder.