Sa bidda prus pitica o sa chi est prus in artu, su riu prus longu: notziones piticas de geografia de sa Sardigna

Sa bidda prus pitica o sa chi est prus in artu, su riu prus longu: notziones piticas de geografia de sa Sardigna

Su chi b'at de ischire de sa geografia de sa Sardigna

Intzidente in su Poetu de Casteddu, pitzocu de 33 annos in prògnosi riservada