Ilaria Muggianu Scano, at istudiadu Grazia Deledda pro 20 annos: “Issa  est pro sa Sardigna comente Gauguin pro Tahiti”

Ilaria Muggianu Scano, at istudiadu Grazia Deledda pro 20 annos: “Issa  est pro sa Sardigna comente Gauguin pro Tahiti”

Issa, istudiosa de Deledda, insegnat a su Litzeu De Sanctis – Deledda de Casteddu, comente bivet custu làntziu a dados de su destinu?

Intzidente in su Poetu de Casteddu, pitzocu de 33 annos in prògnosi riservada