Ispopulamentu in Sardigna, si nde faeddat a Irbono

Spopolamento Ilbono-nella-foto-di-Gigliola-Marongiu-770x480

S'Itàlia, in lìnia cun s’andamentu negativu europeu, at a pèrdere 10 milliones de abitantes.

A sa Maniffattura si allegat de vida longa,paris a sos giogadores de su Casteddu