Addòbiu in Macumere cunsa de XXI editziones de sa Mustra regionale de su libru imprentadu in Sardigna

Addòbiu in Macumere cunsa de  XXI editziones de sa Mustra regionale de su libru imprentadu in Sardigna

Su tema ghia de ocannu est "Sardigna Ìsula a s'ispigru", unu remonu a sa solidariedade, a sa dimensione sotziale e tzivile arraighinada in sos libros, sutaliniende s'importu de sa cultura e de sa literadura sarda

Jacopo Cullin torrat in teatru in su mese de maju cun s’ispettaculu famadu sou