Mortu Costanzo, giornalista e presentatore televisivu. Forte s’acapiu suo cun sa Sardigna

Mortu Costanzo, giornalista e presentatore televisivu. Forte s’acapiu suo cun sa Sardigna

Est mortu Maurizio Costanzo. Su giornalista, presentatore televisivu autore, iscenegiadore e meda àteru nos at lassadu a 84 annos. Est bènnidu a mancare chenàbura in Roma, a pustis de una chida chi fiat  ricòveradu pro un’interventu. Sa càmera mortuària at

Claudio Ranieri binchet su premiu Gentleman