Annunou in Casteddu, cunfirmada sa presèntzia de su cantante Blanco

Annunou in Casteddu, cunfirmada sa presèntzia de su cantante Blanco

A cunfirmare s'eventu est istadu su sìndigu Paolo Truzzu.

Ispetu mannu pro s’editzione 73 de su Fèstival de Sanremo, dirìgidu torra dae AmadeusSetzione ùnica pro is 28 cantantes e medas invitados.