Unu pitzocheddu isvìtzeru furat unu cocoeddu kinder. Posca iscriet una lìtera pro pedire iscusa

Unu pitzocheddu isvìtzeru furat unu cocoeddu kinder. Posca iscriet una lìtera pro pedire iscusa

Una cunfessione chi non t'isetas. Epuru Benjamin, nointames sa giòvana edade, at dimustradu unu sentidu de responsabilidade forte, cusciente de àere cummìtidu unu piticu illètzitu: sa fura de unu cocoeddu Kinder.

Adiosu a Alberto Pintus, coghineri de s’istòrica trattoria cagliaritana Sa BalenaSa noa mala de sa morte sua s’est ispainada a sa lestra in sas retzas sotziales cun messàgios de condulèntzia e de dispraghere.  A lu connòschere in sa santa glòria.