Còmporant un’iscultura pro 5.000 isterlinas, iscoberint chi est unu Canova de 8 milliones

Còmporant un’iscultura pro 5.000 isterlinas, iscoberint chi est unu Canova de 8 milliones

S'istàtua fiat istada posca bèndida a s'asta e acuistada dae Lord Ward e in un’àtera asta fiat colada a Sir Herbert Smith, unu produtore de tapetes e dae tando s'atributzione a Canova si fiat pèrdida

Unu pitzocheddu isvìtzeru furat unu cocoeddu kinder. Posca iscriet una lìtera pro pedire iscusaUna cunfessione chi non t'isetas. Epuru Benjamin, nointames sa giòvana edade, at dimustradu unu sentidu de responsabilidade forte, cusciente de àere cummìtidu unu piticu illètzitu: sa fura de unu cocoeddu Kinder.