Brincados is eventos musicale pro Nadale e Annunou: totu su mundu de sa mùsica in crisi

Brincados is eventos musicale pro Nadale e Annunou: totu su mundu de sa mùsica in crisi

Dannificados meda musitzistas e sonadores.

Unu pitzocheddu isvìtzeru furat unu cocoeddu kinder. Posca iscriet una lìtera pro pedire iscusaUna cunfessione chi non t'isetas. Epuru Benjamin, nointames sa giòvana edade, at dimustradu unu sentidu de responsabilidade forte, cusciente de àere cummìtidu unu piticu illètzitu: sa fura de unu cocoeddu Kinder.