Cungiados in un locale pro duas dies pro sa nie, colant s’ora bufende e papende a isciopadura

Cungiados in un locale pro duas dies pro sa nie, colant s’ora bufende e papende a isciopadura

Custu fatu est capitadu in su Regnu Unidu.

Intzidente in su Poetu de Casteddu, pitzocu de 33 annos in prògnosi riservada