S’ànima lìcuida de is Outcube

Unu grupu chi est nàschidu dae un’amigàntzia e dae una passione comuna pro sa mùsica in generale e pro s’isperimentatzione in particulare.  Semus alleghende de is Outcube, band tortoliesa lòmpida oe a su segundu discu produidu dae s’eticheta  “This is

roberto sacchetti - programmatore wordpress