Sa tràmuda patrimòniu de s’Umanidade? A dies, in Bogotà, sa detzisione de s’Unesco

Sa tràmuda patrimòniu de s’Umanidade? A dies, in Bogotà, sa detzisione de s’Unesco

Chida detzisiva in Colòmbia pro su reconnoschimentu de sa tràmuda comente patrimòniu de s'Umanidade. Dae su 9 a su 15 de mese de idas, in Bogotà, su Comitadu interguvernativu de s'Unesco at a pigare sa detzisione finale. In Sardigna s’usàntzia de furriare su bestiàmine dae su monte a sa pianura est connota dae semper e pro cussu s’ìsula nostra tenet un’acàpiu istrintu cun custa pràtiga antiga.

Tik Tok, s’ispàtziu sotziale chi est diventende viraleTik Tok sa rete sotziale noa chi sa gente est faghendende maladia, ca est praghende prus de is àteros mèdias sotziales prus nomenados.